Nepoznaný dotek smyslnosti
Tantra masáž – Nepoznaný dotek smyslnosti

Dotek hraje v životě lidí nenahraditelnou úlohu. Záměrem tantra masáže je uvolnit a rozproudit energii v těle a spustit nepoznané procesy. Tantra masáž pracuje se sexuální energií jako se základní životní esencí, z niž se rodí život. Dotkněte se svých těl, srdcí a duší. Zažijte dobrodružství a dopřejte si léčení a následnou radost z prožívaní vztahů na nové dosud nepoznané úrovni.
Při tantra masáží jde v první řadě o láskyplný vědomý dotyk, jehož záměrem je přivést přijímajícího do stavu maximálního uvolnění. Tento stav umožňuje velmi účinně procítit nabuzené energie. Tělo je vnímavější na smyslové podněty i jemný dotyk dokáže způsobit doslova bouří v těle. Během masáže se mohou uvolnit dlouho zadržované energie nebo bloky na fyzické i citové úrovni. Proces tantra masáže je tak prospěšný nejen pro
tělo, ale i pro duši.

Dovolte přijímat
Zážitek s tantra masáže může být opravdu velmi hluboký. Většinou jde o něco nového, neobyčejného, v gastronomii bychom to mohli přirovnat například k sushi. Je však třeba říci, že jedinečnou a lahodnou chuť tohoto gastronomického skvostu si nevychutná každý. Stejně je to i v případě tantra masáže.
Ta umožňuje člověku dostat se do kontaktu se sebou samým, se svým tělem a v neposlední řadě umožňuje zážitek, který je pro mnoho lidí v dnešní době nepoznaný "dovolit si přijímat". Z naší zkušenosti víme, že by jsme se často rozdali, udělali spoustu věcí pro druhé, ať už z upřímné snahy pomoci, nebo prostě proto, že neumíme říci NE. Nejsme však zvyklí dopřát stejnou měrou sobě, nebo dostávat hrstmi od druhých. Dovolit si přijímat a dostávat je však prvním předpokladem pro to, abychom si vychutnali tantra masáž.

Techniky a zážitky
Čas strávený na tantra masáži je výlučně o přijímaní a dostávání na fyzické, mentální a zejména energické úrovni. Nakolik je tantra masáž jen obecný pojem, zahrnující několik druhů masáží a technik, je vhodné mít záměr, se kterým do procesu vstoupíte. Masáž může mít charakter čistě relaxační, kdy přichází k hluboké a silné regeneraci, díky nabuzení energii. Jiný druh masáže může pracovat se sexuální energií, kde se nejedná o bezúčelné sexuální stimulaci, jak o důmyslně propracovaný systém, který člověka může posunout do jiných vibrací, do stavu rozšířeného vědomí. Zážitek spojený s tímto procesem je jen těžko popsatelný. Další rozměr tantra masážních technik, kombinovaný s poznatky o lidském těle, nám pomáhá identifikovat různé energetické bloky v těle a umožňuje i jejich odstranění.

Hranice intimity

Prvním krokem na této cestě je vědomá přítomnost v těle, v místech, kde prožíváme vzrušení. Neutíkáme pozorností na fotbal, nákup, či do naši fantazie, tedy mimo tělo. Dalším krokem je uvolnění energie vzrušení do dalších části těla, k srdci, do celého těla a do našeho energetického těla. Můžeme zažít tzv. celostní orgasmus-rozšířený orgasmus ( ESO- Extendet Sexual Orgasm), kdy pocit rozkoše a blaženosti může trvat několik hodin. Základní princip celostního orgasmu spočívá v samovolném šíření orgasmu z pánevní oblasti do celého těla. Nejde teda o rychlé vybití energie, ale o její hromadění a směrování do všech úrovní našeho fyzického těla, i do našeho vědomí. Předpokladem je však maximálně uvolnění. Pokud stoupající orgasmická síla narazí na překážku (svalové či mentální napětí v nějaké části těla), začne se kumulovat, výsledkem čehož je rychlé vyvrcholení-klasický orgasmus, jak ho známe v běžném pojetí.
Je pravdou, že při tantra masáží se pracuje s celým tělem, včetně Yoni a Lingamu. Záměrem práce se sexuální energií je její nabuzení a následně rozvádění po těle. Stupeň intimního dotyku závisí vždy od pocitu a volby přijímajícího. Čím více se dokáže uvolnit, tím hlubší proces může nastat. Jde často o velmi silný emotivní i fyzický zážitek.
Přijímající by měl pomocí dechu tuto uvolněnou sexuální energii nechat kolovat v těle a tím ju propojit se srdcem a vědomím. Je proto vhodné si na masáž vyhradit dostatek času a po ní zůstat v klidu a vnímat nové energie.


Přirozenost tantry
Další alternativou tantra masáže je přirozené přijímání a otevírání se pocitem a emocím vycházejícím z našeho nitra. Pro tantru je nahota jako přirozená součást lidského bytí, prostřednictvím ní přichází k sobě poznávání a lepšímu přijetí svého těla a své sexuality. Při tantra masáži se pracuje se sexuální energií masírovaného, kde se postupně uvolňuje do celého těla a transformuje ve více rovinách prožívání, napomáhá k odstraňování bloků pokud léčebným procesem v oblasti těla, emocí a duše. Působí blahodárně jako zdroj hluboké relaxace, odplavuje napětí a stres, přivede masírovaného do přítomného okamžiku bytí tady a teď...

Účinky tantra masáže
Tantra masáž je hluboce relaxační omlazující a léčivý zážitek, který podněcuje a probouzí energii. Prohlubuje díky ní prožívat momenty vnitřního štěstí. Je to velmi smyslná a intimní masáž, která zároveň uvolňuje různé sexuální napětí a bloky, které bývají zdrojem každodenních problémů našeho života.

Při tantra masáži se erotické energie probouzejí způsobem, aby postupně proudily do celého uvolněného těla a jsou tak současně i prostředkem harmonizace fyzického těla, mysli a duše. Namísto ztráty energie skrze ejakulaci a výbušných orgasmů se postupně díky opakovaným masážím naučíme erotickou energii uchovávat a použít ji k posílení stavů radosti, spokojenosti a celkového naplnění. Naše uvědomování erotických prožitků se značně rozšíří, takže tyto pocity již nebudou omezeny pouze na určitou tělesnou oblast, ale budeme ji moci vnímat v celé bytosti.
Tantra masáž jeli dána od srdce a láskyplným způsobem, probouzí schopnost lásku dávat i přijímat. V esoterické jogínské tradici je dobře známo, že srdečná čakra (Anahi čakra) je propojena se smyslem hmatu. To mimo jiné poukazuje na to, že je možné probouzet naše srdce samotným citlivým a vnímavým dotykem. Pokud je masáž prováděna správným způsobem, v naší bytosti se probouzejí takové vlastnosti jako je bezpodmínečná láska, soucit a empatie, a to téměř spontánně.

Energie kolem nás
Tantra nás učí, že vše na tomto světě je vytvořeno z energie, a to ze sexuální energie. My sami jsme stejně stvořeni ze sexuálního spojení našich rodičů. Hovoří o jednom druhu energie, který však
může mít různé podoby - podoby lásky, radosti, potěšení ale i strachu či nenávisti. Pro naše štěstí je důležité uvědomovat si všechny tyto formy základní sexuální energie a vědomě s nimi pracovat. I sem vás může přivést tantrická masáž. Do světa vibrací, uvolnění a objevení nového rozměru sebe samých - přes to, co všechno dokážete pomocí vašeho těla vnímat. Může vám pootevřít dvířka a pomoci nahlédnout do hlubin svého nitra.

Převzetí odpovědnosti za svůj život
Nesporně jedna z nejdůležitějších věcí při tantra procesu je poznání a uvědomění si skutečnosti, že jediný kdo je zodpovědný za naše životy a situaci jsme jen my. Úplné oproštění se z role oběti a ukončení dramatu obviňování druhých, přináší ze sebou dar svobody a volnosti, ruku v ruce s odpovědností za realitu, kterou jsme obklopeni. Tantra učí, nic neodsuzuje a vlastní názor si utvářet až na základě vlastní autentické zkušenosti. Co se však často děje je, že s oblibou posuzujeme věci a názory si vytváříme na základě předpokladů a projekcí mysli. To však nikdy nemůže nahradit plnohodnotnou zkušenost.

Čím lépe budete znát sebe, tím harmoničtější můžete vytvářet své vztahy na všech úrovních fyzického, citového i hlubšího duševního spojení.