Posvátná sexualita

Při způsobu života podle původních obyvatel chápeme, že pocházíme ze Země. Dostali jsme lidská těla a věčné duše, takže můžeme prožívat rovnováhu mezi oběma.
Kdyby všechny lidské bytosti měli odmítat pud rozmnožování se, lidský druh by vyhynul. Kdyby všichni lidé měli odmítat potřebu po dotyku, po objetí nebo po sexuálním uspokojení, stali by se z nás roboti s tvrdým srdcem. Na druhé straně, kdyby se všichni lidé měli stát otroky fyzických smyslů a sexuality, nikdy bychom nebyli dost svobodní, abychom mohli objevit neomezené světy našich nekonečných duší.
Objevení rozkoší fyzičnosti a spirituality jejich vzájemným vyvážením umožňuje lidstvu zažívat nebe na Zemi uvnitř lidské formy. Milovat pravdu toho, že jste člověkem, znamená vidět, že lidské bytosti byly stvořeny v celistvosti a dokonalosti. Velké Tajemství se nedopustilo, žádných chyb, kdy bylo lidstvo stvořeno. Pokud se naučíme vyvažovat to, že jsme lidské bytosti, bez sudů, můžeme to všechno mít.
Samotná tantrická filosofie zahrnuje ve své teorii všechny úrovně Vesmíru a dává svrchovanou důležitost astronomii, parapsychologie, anatomii, meditaci, medicíně, hudbě, umění, a dokonce i sexualitě. Ve skutečnosti, sexuální zážitek, považovaný za sjednocení věčného mužského a ženského principu, má v tantrických technikách a procedurách, které jsou velmi hluboké, důležité místo.
Tantra je komplexní disciplínou, přesnou metodou a hlubokou analýzou, založenou na racionálních základech, je metavedou, který se zabývá různými aspekty nejvyššího vědomí a způsoby, jak ho zažít. Zde utváří sexualita pouze základní z jejích technik. Je předmětem náročné disciplíny, protože je známo, že tajemství Života spočívá v kontrolovaní sexuální energie.
Pochopit tantrický postoj k sexualitě vyžaduje zcela otevřenou mysl a obrácení perspektivy. Protože jsme , díky puritánské mentalitě, zvyklí vidět sexualitu jako “hřích“, kterému je třeba se vyhnout a za který se máme stydět (nebo ji držet v “ tajnosti“ kvůli její “nečistotě“ ), máme všichni šanci považovat fabrickou lásku za vyzývavý útok na konvenční morálku a tak se zcela minout s nesmírnou duchovní hodnotu takovéto perspektivy. Abychom ji porozuměli, musíme začít nejprve vidět lidskou dimenzi jako vibrující ve schodě s posvátnými, božskými aspekty Stvoření. Z této posvátné perspektivy je sexualita viděna jako re-produkování na menší škále nepřetržité a oblažující interakce Kosmického procesu, který manifestuje celý vesmír z absolutní reality. V této nové vizi se “hřích“ ztrácí (stejně nikdy neexistoval!) A je nahrazován ryzí blaženosti a naprostou lásku. Sexuální spojení je takto formou meditativní disciplíny s hlubokým psycho-mentálními a spirituálními účinky.