Pro ženy


Proč by měla každá žena znát krásy tantra masáže a dopřát si ji?

Mnoho žen trpí v dnešní unavené, uspěchané a vyčerpané době. Obraz světa se změnil, ženy jsou emancipované, některé výkonnější než muži, dovedou vládnout i ničit… 

Žijí ve vzorcích a stereotypech, na které byli zvyklé jejich babičky, matky a teď je opakují i ony. Málo žen žije svobodně, nejdou ke  kořenům a těžko hledají svoji vnitřní ženu. A přesto žena zůstává ve skrytu duše stále onou SHAKTI (bohyní )! A právě díky  tantra masáží máte možnost ji objevovat a posilovat. Vždyť žena je nejkrásnější, když vyzařuje své ženství!!!

Důležitá vlastnost  která přispívá k Vašemu ženství a kterou tantra masáž rozvijí  je přirozená smyslnost. Ta je základním kořenem, na kterém je potřebné neustále pracovat a rozvíjet ji pokud chcete mít bohatý a naplňující milostní vztah… Být smyslná, taky znamená umět si vychutnávat všemi smysly intimní okamžiky spojení s někým blízkým, ale je to také schopnost být otevřená životu a všem krásným okamžikům které nám den za dnem předkládá.

Vaše sebevědomí není odkázáno jen na vnější poklony, ale celé to začíná uvnitř Vašeho vlastního těla a jeho přijetí . To je ten první signál pro svět venku.

Tantrické umění se jemně a nenápadně vrací z ilegality do dnešních časů, aby připomnělo onu dávnou hru na „muže a ženu“, vrátilo sexualitě její skutečnou životadárnou sílu a intimnímu spojení jeho posvátnost. Poznání extatického prožitku  ve zcela jiném světle osvobozuje naše strnulé představy a otevírá nový prostor. Odstraněním společenských závojů a nánosů, kostýmů a převleků se odhalí pravdivá tvář. Ta je vždy krásná už ze samé podstaty. Žádné líčidlo, nejrafinovanější make-up nedokáže rozzářit ženu tak, jako když se třeba jen na malou chvíli dotkne úplné volnosti a přirozenosti svého těla. Naše vědomí si onen moment pamatuje a znovu vybaví. V partnerské lásce, tak trochu jak slepci s holí, zkoušíme objevovat novou intimitu a úctu, běžnou výměnu „něco za něco“ nahrazujeme novými uvnitř duše tušenými zákony. Naučte se obdarovávat a uctívat beze studu své vlastní tělo, které bývalo donedávna zahalováno tmou, zvláště jeho „tzv. nečisté části“. Tantra dobře ví, že právě v „odhalování nepatřičných částí“ je klíč k naší vitalitě, našim strachům, léčení dávných bolestí a konečně i novému prožívání radosti a oslavy života „v těle“, ne mimo něj, jak to hlásá řada učení.

Tantra masáž, je takovým novodobým prožitkovým rituálem, který může mít mnoho podob. ( termín masáž tu lehce technicky zavádějící). Jde doslova o komunikaci dotekem, niterné setkání, vysílání a ladění energií těla, plné vnímání přítomnosti druhého v jeho přirozenosti a hlavně nalezení svého ženství! Tělo je tak bránou k navázání vyšší komunikace.

Existují rozličné drogy. Nejdůležitější odpovědnost za dobrého života je zdraví. Funkce, které mohou ovlivnit vaši volbu, když kupujete opravné prostředky jsou různé. Jeden z známý medicíně je Cialis. Přečtěte si více o cialis cena. Co je nejpodstatnější informace byste měli vědět o koupit Cialis? Více informací o Cialis je k dispozici na http://cialis-cz.com/kupon.html. V současné době dvanáct procent mužů ve věku 40 až 70 nebyli schopni dosáhnout erekce při sexu. To se stává běžnější, jak si lidé starší. Proč se to stalo? Jaké druhy profesionálů léčení pohlavních nemocí u mužů? Pacienti musí vždy požádat lékaře o lékařskou radu o zacházení. Udržujte opravné prostředky při pokojové teplotě. Například tekuté léky, v ideálním případě by měly být uchovávány v chladu, ale také mohou být skladovány při pokojové teplotě.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.